← Предыдущая
Версия 11:43, 11 ноября 2022
Строка 43:
Строка 43:
  
 **** Отключен 10.11.2022 т.к. не работает #7910 *** **** Отключен 10.11.2022 т.к. не работает #7910 ***
−{{Рекомендательный виджет Яндекса}}+**** Включен взад 11.11.2022 ***
− +—>{{Рекомендательный виджет Яндекса}}<!—
−*** Пробуем рек. виджет Яндекса с учетки Shishkhann, 10.11.22 *** 
−—>{{Рекомендательный виджет Яндекса Ноябрь}}<!— 
  
 —>{{ПередПК}}{{НачалоПК}}<!— —>{{ПередПК}}{{НачалоПК}}<!—

от admin